Asmae is assistente voor de arts bij haartransplantatie mannen bij Visus Haarkliniek

Assistente Asmae

Vormt het hebben van HIV/AIDS een belemmering voor de behandeling?

Op de behandeldag wordt u gevraagd een HIV1/2 sneltest af te leggen, dit doen we door een paar druppels af te nemen via uw vinger. U bent vrij in het weigeren van een dergelijke test, echter behoudt Visus Haarkliniek het recht op om de patiënt dan niet te behandelen. HIV vormt namelijk enerzijds een gevaar voor onze medewerkers en heeft anderzijds een negatieve invloed op de verwachte uitkomst van een haartransplantatie. Bij een positieve uitslag wordt een brief aan de huisarts opgemaakt en wordt patiënt gevraagd zich te melden bij de huisarts voor verdere analyse en bloedtesten. Indien u al bekend bent met HIV, dan kunnen we u in uitzonderlijke gevallen behandelen. De HIV moet onder controle zijn, u moet medicatie gebruiken en een verklaring vragen via uw huisarts. Indien de HIV onder controle en niet detecteerbaar is via onze sneltest, kan er vaak wel worden behandeld.

Tijdens de anamnese vragen we of u bekend met één van deze ziekten, zodat we uw algehele gezondheid en situatie kunnen beoordelen. Op basis daarvan zullen onze artsen bepalen of het medisch verantwoord is om u te behandelen.

Top