Graag vernemen wij uw klacht

We doen ons uiterste best om goede zorg te bieden. Toch kan het zijn dat u niet volledig tevreden bent over de behandeling of bejegening. Uw opmerking of klacht is voor ons van belang. Enerzijds helpen klachten ons om de zorgverlening te verbeteren, anderzijds vinden wij het analyseren van klachten belangrijk omdat de tevredenheid van u als patiënt bij ons hoog in het vaandel staat.

Door het digitale formulier hiernaast in te vullen kunt u uw klacht of suggestie aan ons doorgeven. Indien u het wenst kunt u uw klacht ook direct per mail naar klacht@visushaarkliniek.nl toesturen. Wij zullen uw klacht behandelen op basis van de geldende klachtenregeling. De klachtenregeling kunt u bekijken en downloaden: Klachtenreglement Visus2018.pdf

Indien u binnen 1 week na het indienen van uw klacht géén ontvangstbevestiging heeft ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen via ons algemene telefoonnummer 010 – 307 56 92. Het streven is dat u binnen 2-4 weken een inhoudelijke reactie ontvangt op uw klacht.

Naast de interne klachtenprocedure, heeft u als patiënt ook het recht om andere wegen te gebruiken met betrekking tot uw ontevredenheid. Dit is mogelijk nadat de gehele interne Klachtenregeling is doorlopen.

Visus Haarkliniek is om bovenstaande reden ook aangesloten bij een externe, onafhankelijke geschillencommissie: DOKh. Zodra u er met ons niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van DOKh. U krijgt ondersteuning en er wordt samen gezocht naar een passende oplossing. De patiëntenfolder van DOKh kunt u hiernaast downloaden: Patiëntenfolder DOKh Klachtenprocedure.pdf

Verdere contactinformatie is te vinden op de website van DOKh: https://www.dokh.nl/contact/

Geef hieronder uw klacht aan ons door
Contact informatie:

E-Mail:  klacht@visushaarkliniek.nl
Telefoon: +31 10 307 56 92
Adres: Turfweg 79, 3065 AJ Rotterdam
Openingstijden: 9.00 – 17.00 (Man-Vri)

Graag vernemen wij uw klacht

We doen ons uiterste best om goede zorg te bieden. Toch kan het zijn dat u niet volledig tevreden bent over de behandeling of bejegening. Uw opmerking of klacht is voor ons van belang. Enerzijds helpen klachten ons om de zorgverlening te verbeteren, anderzijds vinden wij het analyseren van klachten belangrijk omdat de tevredenheid van u als patiënt bij ons hoog in het vaandel staat.

U kunt uw klacht direct per mail naar klacht@visushaarkliniek.nl ons toesturen. Wij zullen uw klacht behandelen op basis van de geldende klachtenregeling. De klachtenregeling kunt u bekijken en downloaden: Klachtenreglement Visus2018.pdf

Indien u binnen 1 week na het indienen van uw klacht géén ontvangstbevestiging heeft ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen via ons algemene telefoonnummer 010 – 307 56 92. Het streven is dat u binnen 2-4 weken een inhoudelijke reactie ontvangt op uw klacht.

Naast de interne klachtenprocedure, heeft u als patiënt ook het recht om andere wegen te gebruiken met betrekking tot uw ontevredenheid. Dit is mogelijk nadat de gehele interne Klachtenregeling is doorlopen.

Visus Haarkliniek is om bovenstaande reden ook aangesloten bij een externe, onafhankelijke geschillencommissie: DOKh. Zodra u er met ons niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van DOKh. U krijgt ondersteuning en er wordt samen gezocht naar een passende oplossing. De patiëntenfolder van DOKh kunt u hiernaast downloaden: Patiëntenfolder DOKh Klachtenprocedure.pdf

Verdere contactinformatie is te vinden op de website van DOKh: https://www.dokh.nl/contact/

Geef hieronder uw klacht aan ons door
Contact informatie:

E-Mail:  klacht@visushaarkliniek.nl
Telefoon: +31 10 307 56 92
Adres: Turfweg 79, 3065 AJ Rotterdam
Openingstijden: 9.00 – 17.00 (Man-Vri)