Laat uw klacht / feedback achter

Klachten

We doen ons uiterste best om goede zorg te bieden. Toch kan het zijn dat u niet volledig tevreden bent over de behandeling of bejegening. Uw opmerking of klacht is voor ons van belang. Op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft Visus Haarkliniek  twee klachteninstanties die aan de organisatie zijn verbonden: een interne klachtenfunctionaris en een externe commissie. Deze instanties onderzoeken klachten van patiënten en doen er uitspraak over. Dat is in eerste instantie de interne klachtenfunctionaris en in tweede instantie de externe commissie. De interne klachtenfunctionaris is 1 persoon. Er is bewust gekozen geen commissie aan te stellen, gezien het kleine aantal vaste medewerkers. De externe commissie is uitbesteed aan DOKh. DOKh is onafhankelijk. Geen medewerker aldaar heeft een dienstverband met Visus Haarkliniek, noch op welke wijze dan ook betrokken (geweest) bij de werkzaamheden van Visus Haarkliniek.

Enerzijds helpen klachten ons om de zorgverlening te verbeteren, anderzijds vinden wij het analyseren van klachten belangrijk omdat de tevredenheid van u als patiënt bij ons hoog in het vaandel staat. Middels dit digitale formulier bieden wij u de mogelijkheid om uw klacht of suggestie aan ons door te geven. Indien u het wenst kunt u uw klacht ook direct per mail naar klacht@visushaarkliniek.nl toesturen of schriftelijk via de balie bij ons indienen. Indien nodig, kunnen onze medewerkers van de balie u ondersteunen met het invullen van het formulier.

Onderaan deze pagina treft u onze klachtenfolder aan en tevens het geldende reglement van de klachtencommissie.

Indien u binnen 1 week na het indienen van uw klacht geen ontvangstbevestiging van de interne klachtenfunctionaris heeft ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de assistentes van Visus Haarkliniek via het algemene telefoonnummer 010-307 56 92.

Het streven van de interne klachtenfunctionaris is dat u binnen 2 weken een inhoudelijke reactie ontvangt op uw klacht.

Klachtenfolder – geldig vanaf 03/2023

Klachtenreglement – geldig vanaf 03/2023

Geschillen

De interne klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over geschillen, maar wel over zaken omtrent de aangeboden laagste prijsgarantie. In geval van geschillen kunt u als patiënt aankloppen bij de onafhankelijke Geschillencommissie van DOKh. De artsen van Visus Haarkliniek zijn allen aangesloten bij deze geschillencommissie en voldoen daarmee aan de eis van het Ministerie van VWS. Nadere informatie over DOKh en de geschillencommissie treft u op: https://www.dokh.nl/geschillen-en-klachtenregeling/patient/een-geschil-met-uw-arts.

De Geschillencommissie van DOKh is er voor zaken waarbij u niet uitkomt met de interne klachtenfunctionaris van Visus Haarkliniek. De Geschillencommissie kan dan een beslissing vellen over zaak en/of personenschade die betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van een gesloten overeenkomst. Dit kan tot een bedrag van maximaal € 25.000,–.

De Geschillencommissie vraagt altijd eerst of het geschil bij de kliniek bekend is en of deze bij de klachtencommissie is voorgelegd. Er volgen verschillende stappen in de procedure, met uiteindelijk (als het zover komt) de zitting met bindende uitspraak. De procedure is kosteloos, wel kunnen door DOKh u kosten voor het griffierecht in rekening worden gebracht van ten hoogste € 50,-.

De Geschillencommissie brengt een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen de cliënt en de zelfstandige kliniek. Daarnaast kan het zijn dat de kliniek verplicht wordt de schade voor de cliënt te vergoeden. Vertegenwoordiging (advocaten) voor de geschillencommissie is niet noodzakelijk. De geschillencommissie biedt hiermee een laagdrempelige rechtsgang die geschillen tussen cliënten en klinieken op een goedkope, snelle en eenvoudige manier uit de wereld kan helpen. Uitspraken van de geschillencommissie kunnen nog wel aan de rechter worden voorgelegd, maar de verwachting is dat die ze alleen nog marginaal en niet meer inhoudelijk zal toetsen.

Reglement Geschillencommissie DOKh – geldig vanaf 09/2021

Patiëntveiligheid en uw participatie: denkt u mee?

Binnen onze kliniek wordt veel aandacht besteed uw (patiënt)veiligheid. Wij doen er alles aan om de veiligheid in onze kliniek te optimaliseren en onnodige schade voor u als patiënt te voorkomen. U bent in onze kliniek een onmisbare schakel om dit te signaleren. Indien u het vermoeden hebt dat er iets fout gaat tijdens uw behandeling, vragen wij u dit direct te melden aan uw behandelaar.

In ons veiligheidsbeleid willen wij graag u als patiënt betrekken. Wij vragen u daarom om alles wat u tijdens uw bezoek en behandeling(en) opvalt op het gebied van veiligheidsrisico’s, bij ons te melden. Dat kan op alle vlakken zijn bijvoorbeeld uw behandeling, medicatie, dossier, privacy van gegevens, hygiëne, infectiebestrijding, schoonmaak, brandveiligheid, gebouwinrichting en informatieverstrekking.

Uw reactie is voor onze directie waardevolle informatie, waarmee uw veiligheid verbeterd kan worden. Middels dit digitale formulier kunt u uw reactie aan ons doorgeven. Uw melding wordt door ons geregistreerd en geëvalueerd. Waar mogelijk zullen wij maatregelen treffen om risico’s te verkleinen of weg te nemen. Indien u een reactie hierop wenst te ontvangen, vragen wij u uw e-mailadres en/of telefoonnummer te vermelden en dit aan te geven in het opmerkingen veld.

  • 1. Algemene gegevens

  • 2. Betrekking voorval

  • 3. Beschrijving klacht / suggestie

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  • 1. Algemene gegevens

  • 2. Betrekking voorval

  • MM slash DD slash YYYY
  • 3. Beschrijving klacht / suggestie

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download gratis de Visus brochure

Kom op uw gemak (in 68 pagina's) alles te weten over Haartransplantatie.

Top